Boticelli Judit visszatérése

Boticelli Judit visszatérése

Judit egy gyönyörű zsidó nő, akinek története az apokrif (a Bibliában való megjelenésre nem engedélyezett) iratok egy része. Amikor Holofernész asszír hadvezér megtámadta Kánaánt (i.e. 6. szd), a zsidóknak egyre kevesebb esélye maradt a túlélésre. Holofernész elfoglalta az összes forrást, így akarta halálra szomjaztatni a zsidókat. Judit, a gyönyörű özvegy megígérte honfitársainak, hogy megmenti őket. Szépen felöltözve megjelent Holofernész táborában. A hadvezérnek rögtön megtetszett, és együtt evett-ivott vele. Amikor a hadvezér lerészegedett, Judit lefejezte, fejét pedig dicsőséggel elvitte bemutatni városának. Az ellenség elmenekült, Kánaán pedig évekig dicsőítette Juditot.

Boticelli festményén Juditot látjuk Holofernész fejével kísérője kezében. A kép 147o-ben készült. Judit egy csokor fiatal leveles gallyat tart a kezében.

Ez a növény lehet olajfa is, mint ahogyan sokan magyarázzák a festménnyel kapcsolatban, de hennabokorról is származhat. Boticelli gyakran használt növényi szimbólumokat képein. A képen látható ágak a levelek formája alapján jobban hasonlítanak a hennához, mint az olajfához. Mivel Boticelli olasz földön élt, furcsa lenne, ha nem lett volna tisztában az olajfa valós kinézetével. Az olajfa abban a korban a béke szimbóluma volt. Valószínű tehát, hogy Judit henna ágakat tart a kezében.

Az olajfához kapcsolódó szimbólumokról olvass itt.

Hasonlítsuk össze az olajfa és a henna bokor levelét-ágát!

Olíva ág Henna ág

Az 1482-ben készített Boticelli Pallasz és Kentaur c. képén olajfa-ábrázolása a valóságnak megfelelő: a levelek sötétzöldek, és hosszúkásak.

Botticelli: Pallasz és Kentaur

Botticelli: Pallasz és Kentaur

Lehetséges, hogy Judit miruszt tart kezében?

A mirtusz levelei-ágai nagyon hasonlók a hennáéhoz. Boticelli gyakran festette le ezt a növényt, ahogyan a Tavasz című festményén láthatjuk (1482.). Itt Vénuszt ábrázolja mirtusszal.

Botticelli tavasz

Botticelli tavasz

Vénusz és mirtusz (Botticelli tavasz)

Botticelli tavasz

Vénusz mirtuszán a levelek nem csak sötétebbek, hanem nagyobbak is, mint a Judit által tartott ágon levő levelek. A henna növény levele 3-6 cm hosszú. A Vénusz festményen látható levelek nagyobbak, mint a henna levelek általában: körülbelül 6 cm hosszúak. Ez a magyarázat egybehangzik a miruszhoz kapcsolódó szimbólumokkal is: a mirusz a szerelem és házasság szimbóluma.

 

Hennát tart a kezében?

Henna ág (Boticelli Judit visszatérése) Henna ág

Lehetséges, hogy Boticelli tisztában volt a henna szimbólumával a 15.szd-i Firenzében?

Olaszország térkép

Olaszország

Nem valószínű, hogy a henna növény ekkor egy elterjedt növény volt Észak-Olaszországban, de biztos, hogy ismert volt a délen fekvő tartományokban, mint például Szicíliában.

A festő több olyan növényt is lefestett, ismertek voltak, de lakóhelyéhez közel nem voltak elterjedve. Ilyen növény a narancsfa is. Ez alapján elfogadható, hogy ismerhette a henna növényt is, és hitelesen ábrázolta azt festményein. Tudhatta, hogy a henna a csatákban való győzelem szimbóluma volt?

Judit visszatérése Holofernész fejével győzedelmes pillanat. Ha Boticelli tudta, hogy a Közép-Keleten a hennát a győzelem szimbólumaként használták (főleg nőkkel együtt ábrázolva), valószínű, hogy tudatosan helyezte Judit kezébe a hennaágakat ezzel az allegorikus megjelenítéssel közvetítve a győzelem szimbólumát. Ábrázolásában a növény inkább hasonlít a valóságos hennához, mint a mirtuszhoz, vagy az olivához.