Josephus Flavius Zsidó történetíró és hadvezér a felkelők parancsnoka volt a zsidó háborúk idején (6o-67) Galileában. Munkái nagyrészt görögül írta, melyek az ókorkutatás legfontosabb forrásai közé tartoznak. Egyik fontos műve A zsidó háború című írás. Ebben a könyvben említést tesz egy érdekes katonai akcióról, melynek a henna része volt.

oszén Jeruzsálem

Francesco Hayez: A jeruzsálemi templom megsemmisítése (1867)

Buzgó Simon és követői Jeruzsálem falain kívül voltak 68-7o közt. Jeruzsálem a rómaiakhoz tartozott. A római állam ekkorra instabil és korrupt állam volt. Sok helyi zsidó és korai keresztény lázadt fel a római hódítók ellen, és próbálkoztak őket elűzni Jeruzsálemből. Simon harcosai is betörtek Jeruzsálembe, elfoglalták a gazdag emberek birtokait, és annyi ételt ettek, amennyit csak tudtak, hogy erejüket visszanyerjék. Ez után összegyűjtötték az ékszereket, ruhákat, parfümöt, és a hennát is. Megfestették kezüket hennával, majd beöltöztek női ruhába és kivonultak az utcákra, ugyanúgy, ahogy a prostituáltak tették. Tervük bevált. Amint kapcsolatba léptek az ellenséggel, először fontos információkat szereztek meg tőlük, majd a ruhájuk alá rejtett karddal kivégezték őket. Azok, akik menekülni próbáltak a városfalakon keresztül, egyenesen Simon katonáinak karjaiba futottak, ők pedig kivégezték a  menekülőket.

A prostituáltnak álcázott harcosok feltehetően csak kezüket engedték láttatni. Arcuk el volt fátyolozva, egyéb testrészüket elfedte a hosszú ruha. A nőies hatást erősítendő hennázták meg kezüket és sok-sok ékszert aggattak magukra. Úgy pózoltak, úgy illegették magukat a város utcáin, mint a prostituáltak.